Βιομηχανία

Η βιομηχανία έχει απαιτήσεις που απαιτούν ταχύτητα και έλεγχο ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Σωληνωτό ταχυδρομείο παίζει καθοριστικό ρόλο μέσα στην διαδικασία παραγωγής και διακίνησης. Παρέχουμε μονάδες που λειτουργούν άψογα σε μέρη με πολύ σκόνη, ζέστη, κρύο και γενικά σε «αφιλόξενο» περιβάλλον. Ένα σωληνωτό ταχυδρομείο πάντα βρίσκει το δρόμο, εκμεταλλευόμενο τις ικανότητές του είτε να ταξιδεύει χιλιόμετρα ολόκληρα υπογείως, είτε να σκαρφαλώνει σε ψηλά κτίρια και να αντιμετωπίζει κάθε δυνατή κατάσταση.