Νοσοκομεία

Αποστολές ευαίσθητων αντικειμένων όπως αίμα, πλάσμα, κ.α. γίνονται χωρίς κανέναν απολύτως κίνδυνο. Τα νοσοκομεία έχουν συνήθως τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις συστημάτων σωληνωτού ταχυδρομείο γιατί ενώνουν όλες τις κλινικές και τα τμήματα, με τα εργαστήρια για την μεταφορά του αίματος και των εξετάσεων. Δυναμικά σχεδιασμένα συστήματα με σκοπό την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος. Ένα σωληνωτό ταχυδρομείο ελευθερώνει από την πίεση της δουλειάς, ώστε το νοσηλευτικό προσωπικό να ασχολείται περισσότερο με τους ασθενείς και όχι με τις μεταφορές.