Ταμεία

Το ταμείο είναι το πιο ευάλωτο σημείο της επιχείρησης. Είναι κοντά στην έξοδο και το επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι, μερικοί από τους οποίους έχουν κακές προθέσεις, μπαίνοντας σε πειρασμό με το περιεχόμενο του συρταριού που είναι μπροστά τους σε απόσταση αναπνοής.
Ένα σωληνωτό ταχυδρομείο μας επιτρέπει να απομακρύνουμε συχνά τα χρήματα από το ταμείο, χωρίς να περιμένουμε το κλείσιμο της επιχείρησης και χωρίς να εγκαταλείπουμε το πόστο μας.