ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ